09

apr

4-5 timers kveldsøvelse for mannskap på Statsbygd stasjon. Øvelsen tar utgangspunkt i lokalt risikobilde (type farlige stoffer, type hendelser etc.) Teori ca. 1-1,5 time med intro til det viktigste innenfor transport av farlig gods og organisering av skadested. Praktisk del med flere øvelser. IUA Sør-Trøndelag stiller med instruktører.

IUA Sør-Trøndelag

IUA Sør-Trøndelag består av 30 kommuner som samarbeider om beredskapen mot akutt forurensning: Agdenes, Bjugn, Frosta, Frøya, Hemne, Hitra, Holtålen, Meldal, Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkdal, Klæbu, Leksvik, Malvik, Os, Osen, Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Selbu, Skaun, Snillfjord, Stjørdal, Trondhem, Tydal, Ørland, Åfjord.

Les mer...

Organisering

Øverste myndighet i IUA Sør-Trøndelag region er årsmøtet. Underlagt årsmøtet er IUA beredskapsstyre bestående av sju representanter. Fast leder for beredskapsstyret er brannsjefen i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Fast nestleder er brannsjefen i Fosen brann- og redningstjeneste IKS. I tillegg består styret av representanter fra Trondheim kommune, Trondheim havn, Sivilforsvaret, Trøndelag politidistrikt samt representant fra innlandskommunene.

Les mer...

Kontakt IUA

   Besøksadresse:
      IUA Sør-Trøndelag
      co/ Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
      Sluppenvegen 18
      7037 TRONDHEIM

  Telefon sentralbord: 72547600
  Epost: iua@tbrt.no